Factlines

CSR Danish

I Plast1 tager vi vores målsætninger for samfundsansvar og etik alvorligt. Derfor benytter vi Factlines til at følge op på, om vores leverandørkæde lever op til vores retningslinjer for samfundsansvar og etik. Vores CSR-retningslinjer er udarbejdet i henhold til FN’s Global Compact. UN Global Compact er et internationalt anerkendt initiativ, der opstiller principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Principperne dækker menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøhensyn og korruptionsbekæmpelse.

CSR English

At Plast1 we take our commitment to social responsibility and ethical trade seriously. Therefore, we use Factlines to monitor our supplier network and ensure that suppliers live up to our supplier code of conduct and guidelines. Our CSR-guidelines are written in accordance with the principles of the UN Global Compact. UN Global Compact is an internationally recognized initiative, which encompasses human rights, workers rights, environmental concerns and fighting corruption.